Opozorilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtorizacijo, navigacijo in ostale funkcije. To nam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi naše spletne strani. Ali se strinjate, da se piškotki namestijo na vašo napravo.

    Oglejte si direktivo o zasebnosti dokumentov

Napaka
  • XML Parsing Error at 1:569. Error 9: Invalid character

Osnovni meni

Koledar dogodkov

Junij 2023
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Prihodnji dogodki

Ni dogodkov

Prisotni na strani

Prisotni 20 gostov .
Delovna akcija vZijalu maj 2007 PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval Silvo B.   
Sreda, 23 Maj 2007 00:00

Mirna Pe?, 23. maj 2007

Osnovni podatki:

?lanek

Kraj: Zijalo dolina Temenic

Kaj: Delovna akcija ?i?enja okolja v Zijalu

Udeleencev: 13Udeleenci:

Tjaa Barbo Veliki Kal Patricija Barbo Veliki Kal Tanja Barbo Veliki Kal
Silvo Barbo Veliki Kal Ladislava Rupena Mirna Pe? Alojz Dragan
Golobinjek
Joe Smerke
Mirna Pe?
Marija Dragan
Golobinjek Alenka Dragan
Golobinjek
Vilma Primc Golobinjek Duan Zupan PodbortPrispevek Ljube Sukovi? v glasilu ob?ine Mirna Pe?.

?lanek

.
Zadnjič posodobil Ponedeljek, 10 Februar 2014 18:41
Več ...
 
PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval Silvo B.   
Sobota, 24 Junij 2006 00:00

Mirna Pe?, 24. junij 2006

10.mirnopeki_pohodOsnovni podatki:

tart: 8:00 Rogovila - Na klan?ku

Smer: Rogovila- Hmeljnika cesta- Dule- Kamenje- Hmeljnik- Globo?dol -Hmelj?i? - entjurij- Poljane - Kalce

Udeleencev: 40

Utrinki s poti v foto albumu.

Udeleenci:

Silvo Barbo Veliki Kal Tanja Barbo Veliki Kal Patricija Barbo Veliki Kal
Tjaa Barbo Veliki Kal Sre?ko Luar Dolenja vas Anica Jarc Novo mesto
Vida Juvan Novo mesto Joica Kos Rogovila tefka Drenik Rogovila
Alojz Dragan Golobinjek Slavi Drganc ?eence Joef Rode Novo mesto
Ana Jan Dobenje Miro Kramar Ljubljana Magda Kramar Ljubljana
Alojz Hrastar Poljane Alojz Majde
Mirna Pe?
Martin Avbar
Rona ulica
Slavica Avbar
Rona ulica
Stane Gali? Rogovila Janez Adamelj
Stopi?e
Joica Adamelj
Stopi?e
Andreja Gantar
Litija
Botjan Kajtna
Litija
Klemen Barbo
Dobje
Jure Barbo
Dobje
Nada Ravnikar
Hrastje
Rudi Ravnikar
Hrastje
Marjan Kos
Marof
Lea Kos
Marof
Ajdi? Anton
?eme
Joe Barbo
Dobje
Mira Barbo
Dobje
7 ?lanov KORANTOV
Petovio PtujPotopis

e 10. pohod po vrsti je Turisti?no drutvo Mirna Pe? organiziralo v okviru prireditev ob ob?inskem prazniku ob?ine Mirna Pe?.

.
Zadnjič posodobil Ponedeljek, 10 Februar 2014 18:42
Več ...
 
PDF Natisni E-pošta
-
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Turisti?no drutvo Mirna Pe? je bilo vpisano v register drutev pri upravni enoti Novo mesto v decembru 1993. Aktivnosti pa so se pri?ele e nekaj prej. Na pobudo sveta Krajevne skupnosti Mirna Pec je Franc Ambroi? sklical sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o ustanovitvi Turisti?nega drustva Mirna Pe?. V razpravi se je pokazala velika zainteresiranost ljudi po organizirani turisti?ni dejavnosti zato je bil po glasovanju sprejet sklep: ustanovi se turisticno drustvo Mirna Pe?, ki nosi naziv Turisti?no drustvo Mirna Pe?.
Predsednik Dolenjske turisti?ne zveze Alojz Serini je podal nasvet o postopku ustanovitve drutva. Predlagan je bil statut oz. pravilnik TD Mirna Pe?, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.
Imenovano je bilo vodstvo drutva:

predsednik: Marija Klobu?ar, podpredsednik: Joe Punger?a, tajnik: Ton?ka Kasteli, blagajnik: Tanja Verc, upravni odbor: Alojz Kastelic, Joe Barbo, Vida Progar, Alojz Dragan, Joe aga, nadzorni odbor: Marija Ambroi?; Alojz Kastelic (Bika vas), Joe Gole, Disciplinska komisija: Joe Verce, Andrej Kastelic, Marinka Rajelj.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posve?en predvsem ustanovitvi turisti?nega drutva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vloiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Pe?i in okolice. Dolgoro?no gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naih potomcev, ?e ho?emo vzadnjem trenutku reiti ta zares lep koti?ek naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi iri okolici, ne samo doma?inom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odlo?ilno pripomogle k vijemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na sre?o ali pa na alost zelo slabo razvita.

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:51
Več ...
 
PDF Natisni E-pošta
-
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Kot prioritetno nalogo smo si zadali ureditev Zijala, -naega naravnega bisera, katerega je v tistem ?asu obiskalo vsako leto ve? obiskovalcev. Projektno nalogo ureditve Zijala ter pepoti do Svete Ane je izd'elal na tedanji ?lan u ravne a odbora Stane Zaletel ob sodelovanju z Zavodom za naravno in kulturno dedi?ino iz Novega mesta.
Na osnovi projektne naloge smo z Ob?ine Novo mesto dobili ?nan?na sredstva in se lotili dela. V veliko pomo? nam je bila krajevna skupnost, ki je priskrbela gradbene stroje ter material za nasutje in ureditev obeh parkiri?. Velika je bila pomo? doma?inov: druine agar iz Jel, Matohovih z Vrhpe?i, zakoncev Stevanovi? in drugih. Obdelan les za brv in klopi so prispevali fantje z Velikega in Malega Kala ter Joe Grabnar. Vsi ?lani drutva so po svojih mo?eh prispevali, da smo do poletja projekt dokon?ali. Skupaj z Zavodom za kulturno dedi?ino iz Novega mesta smo izdali priionosmo zioenko od Zijala do Svete Ane. Ob otvoritvi smov Zijalu pripravili krajo slovesnost, na kateri so bili prisotni tudi ugledni gostje: predsednikTuristi?ne zveze Slovenije dr. Marjan Roi? , predsednik Dolenjske turisti?ne zveze Alojz Serini, direktorZavoda za varstvo naravne in kulturne dedi?ine iz Novega mesta Dan?i Ber?ak ter Andrej Hudoklin, ki je preko Zavoda veliko pomagal pri na?rtovanju in izvedbi projekta in drugi. Po otvoritvi in ogledu poti smo imeli pri Matohovih na Sv. Ani prilonostno pogostitev. Po ureditvi tega dela doline Temenice, se je tevilo obiskovalcev pove?alo. Drutvo je pridobilo na ugledu in pomenu. Obiski organiziranih skupin pa nam potrjujejo, da smo se pravilno odlo?ili.

Joe Barbo,
predsednik Turisti?nega
drutva Mirna Pe?Zadnjič posodobil Nedelja, 03 Februar 2013 17:47
 
PDF Natisni E-pošta
-
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 05 April 2004 01:00

Ureditev pepoti Zijalo - Sv. Ana

delo_v_zijalu_1995-2004Kot prvo ve?ja in odmevna akcija drutva je bila ureditev Zijala in pepoti Od Zijala do Sv. Ane. Projekt smo izpeljali skupaj s Krajevno skupnostjo Mirna Pe? in Zavodom za varstvo naravne in kulturne dedi?ine iz Novega Mesta poleti leta 1995. Ob otvoritvi smo izdali tudi zIoenko. Vsako pomlad izpeljemo akcijo vzdrevalnih del Zijala in pepoti.

Ureditev pepoti -pohodnitvo

mpph_na_startuJunija leta 1997 smo organizirali prvi Mirnopeki pohod preko Hmeljnika. Pohod je v naslednjih letih postal tradicionalen. V drutvu smo izdali tudi zloenko poti. Po nastanku ob?ine Mirna Pe? ga vsako leto organiziramo ob prireditvah ob ob?inskem prazniku. Pri izvedbi pohoda sodeluje tudi ve? ostalih drutev nae ob?ine.

V okviru drutva smo ustanovili tudi pohodniko sekcijo, ki je pepot preko Hmeljnika tudi v celoti markirala.
Zadnja leta aktivno kot soorganizatorji pomagamo pri Golobinjskih pohodih. Pri izvedbi pohoda pomagamo tudi finan?no.

Obujanje starih obi?ajev

kosci_1995-2004Pri Ribi?evih v Ornuki vasi smo konec devedesetih izpeljali kar nekaj kme?kih del. K delu smo povabili dudi nae ?erinsko drutvo Drutvo vinogradnikov Mirna Pe?. Tako smo ro?no eli r, snopje zdeli v kozolec. Sledila je mla?ev in ravnanje slame za kopo. Preiveli smo kar nekaj krasnih popoldnevov in ve?erov ob ro?nem delu, ob doma?i hrani, vinu in glasbi prilonostnega ansambla. Slamo smo porabili pri gradnji brunarice.

Bili smo pobudniki konje in spravila na star na?in v okviru ob?inskega praznika. Na Poljanah pri Pagonovih so se nam pridruili e: Drutvo vinogradnikov, Drutvo podeeelskih ena, Drutvo upokojecev, Konjerejsko drutvo. Naslednje leto je prireditev prevzelo drutvo upokojencev, ki pa nas ni povabilo k sodelovanju.

Jeseni leta 2002 smo skupaj z Drutvom harmonikarjev Mirna Pe? pri Joetu Rajlu na rangi, li?kali koruzo. V Lanskem letu li?kanja koruze kljub obljubi zaradi slabega pridelka, nismo ponovili. Upamo, da nam bo uspelo letos. Poskusili bomo obuditi e kaken star obi?aj.

Za boi? 2003 smo dali pobudo za prihod k polno?nici v farno cerkev z baklami. Pobudi se je odzvala na desetine udeleencev.

Zadnjič posodobil Sobota, 02 Februar 2013 21:45
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL