Opozorilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtorizacijo, navigacijo in ostale funkcije. To nam omogoča boljšo uporabniško izkušnjo pri uporabi naše spletne strani. Ali se strinjate, da se piškotki namestijo na vašo napravo.

    Oglejte si direktivo o zasebnosti dokumentov

Napaka
  • XML Parsing Error at 1:569. Error 9: Invalid character

Osnovni meni

Koledar dogodkov

Junij 2023
P T S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Prihodnji dogodki

Ni dogodkov

Prisotni na strani

Prisotni 39 gostov .
PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval Mira Barbo   
Četrtek, 22 Maj 2014 19:48
poga?a
Marinkino darilo predsedniku

Turisti?no drutvo Mirna Pe? letos praznuje 20 let od ustanovitve. V teh letih je drutvo prehodilo dolgo pot in sestavni del te poti je tudi tradicionalni Mirnopeki pohod preko Hmeljnika, s katerim smo letos obeleili na jubilej. Na upravnem odboru drutva je namre? padla odlo?itev, da se Mirnopeki pohod preko Hmeljnika, zaradi kasnejega, junijskega pohoda Po poteh Slakove in Pav?kove mladosti, premakne na zgodneji pomladni termin in s tem ohrani njegova tradicionalnost.

V soboto, 24. maja 2014, so se nam tako e ob 8. uri zjutraj pri gostilni Pr' Hlapc pridruili ljubitelji pohodnitva, predstavniki doma?ih mirnopekih drutev, osnovne ole in ob?ine, manjkali pa niso niti kurenti iz Ptuja. Lastnik Ernest Slak nam je tako kot vsako leto tudi letos izkazal svoje gostoljubje. Sledil je pozdravni nagovor ter nekaj napotkov predsednika Joeta Barbo in e smo krenili na pot, dolgo osem kilometrov. Okoli tirideset udeleencev pohoda nas je pod vodstvom tajnika Silva Barbo tako krenilo po znani trasi. Le-ta je bila za razliko od preteklih let malo kraja, saj se je zaklju?ila v Hmelj?i?u. Od starta pred okrep?evalnico na Rogovili smo v objemu doma?ih gozdov zavili na staro hmeljniko pot do Dul, pre?kali avtocesto ?ez prehod za divjadi nad karteljevskim klancem in se povzpeli na gorico nad Gorenjim Kamenjem. Gostilna Pri Darinki je za nas odprla svoja vrata, da smo se lahko osveili in pomalicali ter nato v veselem razpoloenju nadaljevali pot do gradu Hmeljnik. ?eprav v ruevinah, nas je mogo?no hmeljniko obzidje tudi tokrat prevzelo. Pot smo nadaljevali po grebenu nad karteljevskimi do globokih goric, kjer je sledil obvezen postanek v zidanici Krevsovih. Tu nas je gospodinja Marinka navduila z doma?im kruhom in pecivom, gospodar Joe pa z doma?o vinsko kapljico. Pohodniki smo si e napasli o?i ob lepem razgledu in veselo krenili v smeri hmelj?arske gore. Sledil je le e spust pred gasilski dom v Hmelj?i?u, ki nam je ta dan odstopil svoje prostore. Pri?akali so nas zvoki doma?ih mirnopekih harmonikarjev pod vodstvom Franca Poto?arja in tevilni gostje, ki so se z nami eleli obeleiti na jubilej, med njimi tudi na upan Andrej Kastelic.

Bogat kulturni program je povezovala podpredsednica Ladislava Rupena, v programu pa so sodelovali u?enci Osnovne ole Toneta Pav?ka pod vodstvom Tatjane Kupljenik: Nekaj misli je z nami deli tudi ljubiteljski pesnik upokojenec Drago Saje. Sledila je podelitev priznanj ob jubileju drutva: ?lanom za ve?letno aktivno delo v drutvu ter zahval za sodelovanje in podporo. Vsa ta leta je namre? turisti?no drutvo sodelovalo s tevilnimi doma?imi mirnopekimi drutvi, osnovno olo in ob?ino, s sosednjimi turisti?nimi drutvi iz uemberka, Trebnjega in Strae, kot tudi z korenti Poetovia Ptuj. Drutvo je ob jubileju izdalo tudi prilonostni bilten, ki sta ga uredili Mira Barbo in Ladislava Rupena. Prejeli so ga vsi udeleenci.

Za nae elod?ke so poskrbeli prizadevni ?lani Sekcije ljubiteljev Slakove glasbe Mali Kal, pod takti harmonik in v veselem druenju pa smo nae prijateljske vezi utrjevali tja do no?i. In kot e tolikokrat se je znova potrdil rek - Turizem smo ljudje. Zato iskrena hvala vsem, ki se trudite, da to dri!

Mira Barbo

Zadnjič posodobil Nedelja, 01 Junij 2014 15:34
 
Predavanje o urejenosti in oskrbi sodobnih vrtov PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval L. Rupena   
Sreda, 19 Marec 2014 18:26

Urejanje in oskrba sodobnih vrtov
Urejanje vrtovDnevi postajajo vse dalji in topleji. Narava se prebuja iz zimskega spanja. Prvi znanilci pomladi so e pokukali iz zemlje in krasijo okolico naih domov. Nai vrtovi ?akajo na pridne roke, da jih uredimo. Porajajo se nam nove ideje in zamisli, toda kako jih udejaniti? Zato radi prisluhnemo nasvetom strokovnjakov. Pri TD se zavedamo, da urejeni vrtovi okoli hi ter lepo ocvetli?eni balkoni in okenske police polepajo videz naselij.
Vsako leto nae drutvo organizira predavanje o urejanju okolja ter zasaditvah balkonskih in okenskih rastlin. Za letonje predavanje smo izbrali temo o na?rtovanju, prenavljanju, urejanju in oskrbi okrasnih vrtov.
V torek, 18.3. 2014, nam je o tem predavala ga. Andreja Bartolj Bele, univ. dipl. ing. kmetijstva. Pou?uje hortikulturo na Kmetijski oli Grm v Novem mestu. Svoje bogato znanje si je nabirala tudi pri Jeleni De Belder v Belgiji. Ukvarja se todi s svetovanjem in urejanjem okrasnih vrtov. Je velika poznavalka okrasnih rastlin, ljubiteljica narave in vsega kar je narava ustvarila.
Na zanimiv na?in s sliko in besedo nas je popeljala od idejne zasnove sodobnega vrta do izdelave na?rta, izbire okrasnih trajnic, grmovnic, dreves in pravilne zasaditve le teh. S kasnejo oskrbo vrta je veliko dela, zato mora biti motika vedno pri roki. Pravilno moramo negovati zelenice in okrasne grmovnice. Posebno vzdrevanje zahtevajo ribniki in skalnjaki. Inovativnost je potrebna pri izdelavi ograj in zasaditvi ivih mej. Z urejenimi vrtovi in okolico hi si ustvarjamo prijetneje bivalne pogoje. V razkoju raznobarvnih rastlin se dobro po?utimo.
Udeleence predavanja je ga. Andreja Bartolj Bele navduila s svojimi idejami, koristnimi nasveti in novimi trendi v okrasnem vrtnarjenju. Gotovo je vsak izmed nas za?el razmiljati o novih zasaditvah okrasnih rastlin okoli svojega doma. Vse se za?ne pri na?rtovanju, idejni zasnovi in razmiljanju, kdo bo v tem lepem koti?ku naega doma uival.
Predavanje je zaklju?ila z mislijo: ?e eli biti sre?en vse ivljenje, zasadi vrt.
V preddverju sejne sobe je Manca Pape, u?enka Kmetijske ole Grm, pripravila razstavo unikatnega nakita, ki ga sama izdeluje. Bil je tudi naprodaj.
Ladislava Rupena

Zadnjič posodobil Nedelja, 30 Marec 2014 12:38
Več ...
 
Potopisno predavanje iz HIMALAJE "Nepal skozi o?i objektiva" PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval Silvo B.   
Ponedeljek, 17 Marec 2014 19:48

UdeleenciNa pobudo ?lanice Mire Barbo smo medse povabili naega rojaka Francija Hrastarja, ki je neutrudni planinec (podpredsednik PD Iskra Ljubljana), pisec in dokumentarist potopisov, ob?udovalec narave... predvsem pa ?lovek, ki po svetu hodi z odprtimi o?mi...

Franci Hrastar
Foto: Franci Hrastar

Franci Hrastar ivi v Pijavi Gorici pri Ljubljani, a je po rodu in srcu Mirnope?an in se v rodni kraj vedno rad vra?a. Z nami je delil svojo izkunjo popotovanja v Nepal in trekinga v Himalajo.

Okoli trideset zainteresiranih ob?anov se je zbralo v kulturnem domu Mirna Pe? v ?etrtek, 20. marca 2014 ob 19. uri.

Prijeten sogovornik je zbrane ob?ane za uvodno vzduje ogrel s kratkim povzetkom poti na treking v Himalajo. Sledil je ogled filma s potovanja po Himalaji, ki ga je posnel skupaj s sinom Andrejem in prijatelji.

V filmu, humorno zastavljenem potopisu s kolaem ?udovitih fotografij, ki jih povezujejo odlomki v obliki reportae s poti po Himalaji, so predstavljena doivetja iz dveh trekingov v bliino Anapurne in Everesta. Skrbno izbrana glasbena podlaga filma pa e dodatno poudari izpoved. Med predvajanjem filma je Franci sproti s komentarji popestril posamezne odseke in na ta na?in e priblial podoivetje teh eksoti?nih krajev.

Po zaklju?ku filma je odgovarjal na zastavljena vpraanja obiskovalcev in delil prakti?ne izkunje s poti.

Za ?udovito predstavitev in lep ve?er se predavatelju v imenu obiskovalcev najlepe zahvaljujemo.

TD Mirna Pe?V kolikor ste zamudili predavanje v Mirni Pe?i in elite zvedeti ve? o predstavljenih poteh si nekaj od tega lahko ogledate na spletnih straneh Planinskega drutva Iskra Ljubljana, nekaj utrinkov pa najdete v spodnjem predstavitvenem videu.

nepal

Zadnjič posodobil Nedelja, 23 Marec 2014 17:39
 
Prikaz obrezovanja sadnega drevja 2014 PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval Silvo B.   
Nedelja, 09 Marec 2014 14:43

Obrezovanje sadnega drevja Na dan ena, v soboto 8 marca se je okoli trideset ljubiteljskih sadjarjev odzvalo vabilu TD Mirna Pe? in se je zbralo v sadovnjaku ga. Joice Plantan, Poljane pri Mirni Pe?i 80, na prikaz obrezovanja sadnega drevja. Predavatelj inenirJoe Barbo je prijazni gostiteljici ob prazniku dnevu ena izro?il prilonostno cvetlico v lon?ku.

V uvodu je namenil nekaj besed na splono o potrebi obrezovanja v sodobnem ljubiteljskem sadjarstvu na sploh. V obrezovanje nas silita dve potrebi. Potreba po lepem izgledu sadnjega drevja in elja vsako leto dose?i vsako pribjino enako rodnost naega sadnega drevja.

V nadaljevanju je sledil prikaz rezi na hrukah obdobju polne rodnosti, kjer je cilj dose?i zadovoljivo zra?nost kronje in glede na leto zastavljenosti cvetov, enakomerno rodnost. Letos je opaziti manjo obilnost cvetov, zato je demonstrator pokazal primere ohranjanja cvetov, v?asih tudi na ra?un lepega izgleda drevesa.

Sledil je prikaz rezi na mladih hrukah v obdobju razvoja kronje in potrebne tehnike za dosego lepe kronje. Predstavljen je bil tudi na?in rezi na jablani ter poudarjena razlika med breskvo in jablano. ?e se pri breskvi lahko privo?imo prikrajevanja mladic, tega pri jabljani ne smemo po?eti, razen v primeru krajanja vrhov, ko elimo dose?i ustrezno razrast stranskih vej. Jablana ima na koncu vej zametke cvetov in sprikrajevanjem vej izreemo vse morebitne cvetove.

Beseda je tekla e o obrezovanju sljiv in ?eenj in se zalju?ila z odgovori na zastavljena vpraanja.

Demostracija se je zaklju?ila ob koza?ku cvi?ka ali ilcu viljamoke s ?imer je udeleence pogostila gostiteljica.

TD Mirna Pe? se v imenu sluateljev lepo zahvaljuje gostiteljici za izraeno gostoljubje in predavatelju za strokovno predavanje in predstavitev.

Hvala!

Zadnjič posodobil Petek, 14 Marec 2014 19:22
 
S posebnim vlakom na pustni karneval PDF Natisni E-pošta
- Aktivnosti
Prispeval L. Rupena   
Ponedeljek, 03 Marec 2014 00:00

Na pobudo Joeta Barba, predsednika naega drutva in predsednika Dolenjske turisti?ne zveze, smo se v soboto Dolenjci, ?lani petih TD, e tretji? odpeljali na ptujski karneval s posebnim vlakom.

V Novem mestu so vstopili ?lani TD iz Vavte vasi, Dolenjskih Toplic , v Mirni Pe?i smo se jim pridruili Mirnope?ani, v Trebnjem pa so preostale proste sedee zasedli e Trebanjci in uember?ani. Prav veselo je bilo na vlaku, saj je bilo na njem veliko makar, mladih in starejih, tudi druine. Izstopale so japonske geje s samurajem. Od ?asa do ?asa je priletela tudi kakna ?ebelica. Z nami so bili mirnopeki harmonikarji, ki so poskrbeli za dobro voljo. Pomagala sta jim na predsednik J. Barbo v vlogi sprevodnika in V. Kostevc iz uemberka v vlogi zvitega Roma. Oba so Ptuj?ani posadili tudi na ?astno tribuno pred mestno hio. Na vlaku je na veliko in zelo ekspresno izdajal recepte zdravnik Lojze Dragan z Golobinjeka, trosil vice, skratka zabaval mirnopeki del vlaka . ?lani sekcije z Malega kala so poskrbeli, da na vlaku ni bilo eje, sicer pa so nas predstavniki posameznih drutev presene?ali s pustnimi dobrotami in doma pripravljenimi okrep?ili iz svojih nahrbtnikov.Kot bi mignil smo mimo Sevnice, Celja , Pragerskega pribrzeli na Ptuj.

Pri?akali so nas nai stari znanci, predsednik in ?lani Drutva korantov Poetovio, ki so nam izrekli prijazno dobrodolico. Ker smo bili med prvimi, smo si zagotovili dobra mesta pred glavno tribuno. Vse nas je navduil izjemno dobro organiziran sprevod makar, ki je bil dobro komentiran, pred glavno tribuno pa je vsaka skupina prikazala poseben program. Najbolj navduujo?ih je bilo seveda eststo kurentov, pa pokarji z bi?i, ora?i, piceki. Presene?ali so nas tematski nastopi posameznih vasi in mest irega ptujskega zaledja, ki so teli od 40 do 90, pa tudi ve? makar. Nadvse zanimive so bile makare iz Srbije, Makedonije, Bolgarije, Belgije, Francije, Nem?ije in Slovake. Vseh nastopajo?ih skupin je bilo okoli devetdeset, gledalcev pa se nas je zbralo okoli petdeset tiso?.

Polni prelepih vtisov smo se po voznem redu odpeljali s Ptuja, komisija je na vlaku nagradila najbolj domiselne makare posameznih TD. Zanimiva ideja pot z vlakom na karneval na Ptuj, g. predsednik. Vsi smo bili zadovoljni, pa e druili smo se Dolenjci posameznih drutev in ob?in.

Lepo je bilo.
Ladislava Rupena


Zadnjič posodobil Nedelja, 24 Januar 2016 10:53
Več ...
 
«ZačetekPrejšnja12345NaslednjaKonec»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL