Prijavni obrazec

Želimo sodelovati na prireditvi »Štruklji – nekoč in danes«.

Na prireditev prijavljam ekipo*:* (ta napis bo na štantu)
in izjavljamo:

 • DA, želimo sodelovati kot ponudniki štrukljev na prireditvi »Štruklji – nekoč in danes«, ki bo, 20. oktobra 2018 v Mirni Peči, Trg 8 (telovadnica stare šole).
 • DA, imamo svoj recept za pripravo štruklja, ki bo predstavljen na prireditvi in predan organizatorjev v pisni obliki.
 • DA, pripravili bomo123 (največ 3) vrste štrukljev,
  in sicer:


 • DANE želimo predstaviti izdelavo štruklja v 5 - minutni predstavitvi
 • K predstavljenim štrukljem priporočamo naslednje vino/vina:
  1.
  2.
  3.

Naslov: Pošta:

Polja označebna z * so obvezna.

splošnimi pogoji.

 

            


Splošni pogoji

Potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični.

Strinjam se, da Turistično društvo Mirna Peč uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) v spletni obrazec, za splošne administrativne objave povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi . Soglašam, da lahko podatke iz te prijavnice in rezultate tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z vsemi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali moje posebno dovoljenje. Odrekam se uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo mojo omembo ali podobnost. Zavedam se, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.

Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/2004 do 94/2007). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke). Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (UL RS, št. 20/1998 do 126/2007).