O ustanovitvi Turističnega društva Mirna Peč

Turistično društvo Mirna Peč je bilo vpisano v register društev pri upravni enoti Novo mesto v decembru 1993. Aktivnosti pa so se pričele že nekaj prej. Na pobudo sveta Krajevne skupnosti Mirna Pec je Franc Ambrožič sklical sestanek, na katerem naj bi se dogovorili o ustanovitvi Turističnega drustva Mirna Peč. V razpravi se je pokazala velika zainteresiranost ljudi po organizirani turistični dejavnosti zato je bil po glasovanju sprejet sklep: ustanovi se turisticno drustvo Mirna Peč, ki nosi naziv Turistično drustvo Mirna Peč.
Predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Serini je podal nasvet o postopku ustanovitve društva. Predlagan je bil statut oz. pravilnik TD Mirna Peč, ki je bil po razpravi soglasno sprejet.
Imenovano je bilo vodstvo društva:

predsednik: Marija Klobučar, podpredsednik: Jože Pungerča, tajnik: Tončka Kasteli, blagajnik: Tanja Verc, upravni odbor: Alojz Kastelic, Jože Barbo, Vida Progar, Alojz Dragan, Jože Žaga, nadzorni odbor: Marija Ambrožič; Alojz Kastelic (Biška vas), Jože Gole, Disciplinska komisija: Jože Ver­ce, Andrej Kastelic, Marinka Rajšelj.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posvečen predvsem ustanovitvi turističnega društva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vložiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Peči in okolice. Dolgoročno gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naših potomcev, če hočemo vzadnjem trenutku rešiti ta zares lep kotiček naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi širši okolici, ne samo domačinom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odločilno pripomogle k višjemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na srečo ali pa na žalost zelo slabo razvita.

Sprejet je bil plan dela za leto 1993/94. Zanimiv je zadnji odstavek zapisnika omenjenega sestanka z dne 30.10.1993 Idej je veliko, na tem sestanku, ki je bil posvečen predvsem ustanovitvi turističnega društva je bila enotna ugotovitev, da bo potrebno vložiti veliko truda in dela za ureditev Mirne Peči in okolice. Dolgoročno gledano pa se vse to izplaca v korist vseh nas in naših potomcev, če hočemo vzadnjem trenutku rešiti ta zares lep kotiček naravnih znamenitosti in jih predstaviti tudi širši okolici, ne samo domačinom. Morda bi lahko prav te, do sedaj malo znane lepote odločilno pripomogle k višjemu standardu prebivalcev te lepe doline, ki je industrijsko na srečo ali pa na žalost zelo slabo razvita.

Že sredi prvega leta delovanja, ko je društvo komaj pričenjalo živeti se je predsednica društva za stalno preselila iz Mirne Peči v drug kraj. V oktobru 1994 mi je upravni odbor zaupal vodenje društva. Takoj smo uredili manjkajoče formalnosti za dokončno registracijo društva in odprli žiro račun.

Na prvem rednem občnem zboru po ustanovitvi društva 28.4.95 smo izvolili novo vodstvo, ki je doživelo le malo sprememb.

 

  • predsednik: Jože Barbo
  • podpredsednik: Ladislava Rupena
  • tajnik: Silvester Barbo
  • blagajnik: Milka Avbar
  • upravni odbor: Drago Muhič, Zvone Lah, Robert Kokol, Sonja Žagar, Karel Povše, Stane Bevc
  • nadzorni odbor: Franc Ambrožič,, Stane Zaletel, Silva Bevc.
  • Disciplinska komisija: Alojz Kastelic, Aleksander Rupena, Stojadin Stojić.

 

Že od začetka smo se vključili v Dolensko turistično zvezo, katere člani smo še danes. V programu dela smo si zastavili: skrb za urejenost kraja, obujanje starih običajev, promocijo kraja in sodelovanje z ostalimi društvi in Turistično zvezo.

 

Jože Barbo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja