Dolenja vas pri Mirni Peči in Hrastje

 Dolenja vas pri Mirni Peči je ena izmed manjših vasi v občini Mirna Peč z nadmorsko višino 277 m, s
sončno lego. Na desni strani jo pod Šentjurijem ob hitri cesti obdaja reka Igmanca, na levi mimo nje
vodi avtocesta Novo mesto - Ljubljana. Na levi strani avtoceste na območju Dolenje vasi je v gradnji
industrijska cona. 

Nežika Režek
Foto: Luka Piko

S 86 prebivalci se vas, ki je bila leta1943 požgana, vztrajno širi in razvija. V Dolenji vasi se je 27. oktobra 1857 rodil akademski kipar Alojzij Progar. Kot mladi pastir je izdeloval ilovnate kravice in lesene pastirčke za jaslice. Kasneje je odšel na vajeništvo v Metliko, nato ga je pot vodila vse do Celovca, kjer je 29. marca 1918 tudi umrl. Dolenja vas je bila že pred vojno ena redkih vasi, ki se je ponašala s trgovino, katere lastnik je bil Jože Lenarčič. V vasi se nahajata dva križa in dve kapelici. Ena je sredi vasi, druga se nahaja v začetku vasi na Brezncah?. Kapelica je bila zaradi gradnje avtoceste prestavljena in v celoti obnovljena. Ko je bila v gradnji nekdanja avtocesta, danes hitra cesta, so v Dolenjo vas

in Hrastje iz zajetja Karteljevo napeljali vodovod. Pod Dolenjo vas spada tudi vinska gorica Laze. Vas ima danes kljub njeni majhnosti dve večji kmetiji. Še pred leti je sredi vasi stala Bašljeva domačija, ena izmed največjih kmetij v mirnopeški občini, ki pa ni imela nasledstva in je z leti počasi propadla. Danes na tem mestu raste novo stanovanjsko naselje in v Dolenjo vas privablja mlade družine. Malo višje in severno od Dolenje vasi na višini 325 m se skoraj brez ločnice med vasema nahaja vas Hrastje. Omenja se že 17. junija 1386, ko je bila tukaj župniku Štefanu Helfenbergu za osem mark šilingov prodana kmetija. V dolini pod Hrastjem sta bila včasih dva mlina. Danes je delno ohranjen še

 

eden. Pri racmanovem mlinu je bil včasih bazen, kjer so se v poletni vročini hladili otroci. Vas z 88 prebivalci ima eno večjo kmetijo in obrtnika. Iz vasi Hrastje izhaja tudi prvi župan občine Mirna Peč in sedanji poslanec državnega zbora Zvone Lah. Pod Hrastje spada tudi vinska gorica Okroglica, ki je zelo poseljena. Na vrhu Okroglice stoji evharistični križ, viden iz vseh pomembnejših točk v občini. V Hrastju se nahaja ena kapelica in dva križa, tu pa raste tudi stoletna lipa na dvorišču Gašperičeve domačije. Na območju Dolenje vasi in Hrastja se nahaja več kraških jam, ki nakazujejo zelo zanimiv kraški svet, na katerem se nahajata vasi.