10 let društva – aktivnosti od leta 1993 do leta 2004

delo_v_zijalu_1995-2004

Sodelovanje z zvezami in društvi

koranti_na_dolenjskemTuristično je v zadnjih letih sodelovalo s skoraj vsemi društvi v občini. Sodelovanje je posebej potrebno ob prireditvah v okviru občinskega praznika. Dobro sodelujemo z Društvom vinogradnikov Mirna Peč in Društvom harmonikarjev Mirna Peč. Sodelovanje sturistično zvezo Dolenjske in Bele krajine je dobro in se vsako leto še poglablja.

Uspešno sodelujemo tudi z ostalimi turističnimi društvi širom Dolenjske. Vzorno sodelujemo s Turističnim društvom Suha krajin a in Straža. Na Frati smo imeli v jeseni 2003 srečanje Občine Mira Peč in Občine Žužemberk. Udeležencem srečanja smo pripravili tudi skupen kulturni program. Želimo, da srečanje postane tradicionalno. Več let prijateljsko sodelujemo z Društvom Koranti Petovio Ptuj.

Tisočim osnovnošolcem in ostalim prebivalcem na Dolenjske in Bele krajine smo omogočili v živo ogled teh etnografskih likov.

Sekcije v društvu

vinogradniki_2002Ustanovili smo sekcijo vinogradnikov. Odločitev je bila prava, saj se je število članov hitro povečevalo. Sekcja se je po dveh letih preoblikovala v Društvo vinogradnikov Mirna Peč.

Pohodniška sekcija je nastala z namenom označevanja občinskih pešpoti in organizacije pohodniških izletov. Sekcija je aktivna, čeravno morda ni zaživela tako, kot smo pričakovali.

Promocija kraja

Vsa leta skrbimo za izdajanje zloženk in ponatis le-teh. lzdali smo razglednico Mirne Peči. Organizirali smo predstavitev oziroma dan Mirne Peči na Cvičkariji pred športno dvorano v Novem mestu. Kar nekaj zadnjih let smo v okviru Dolenjske turistične zveze organizirali predstavitev Mir ne Peči na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani. Pri predstavitvi so pomagala tudi druga mirnopeška društva: Društvo podeželskih žena, Društvo vinogradnikov,
Društvo harmonikarjev. V letu 2003 so sosednje občine, s ka terimi smo doslej skupaj predstavljali Dolenjsko na sejmu,nastopile brez Turistične zveze, zato se predstavitve nismo udeležili. Zgradili smo brunanco s odvoz’em katero smo porabili za promocijske prireditve tudi izven občine Doma pa služi predvsem društvom na njihovih prireditvah. Z izdevo brunarice in njenim vzdrževanjem smo imeli veliko dela postali smo vzor ostajim po Ddenjski, Saj so nas na ne najbolj posrečen način kopirali z izde|avo svojih brunaric.

Sodelovali smo na prireditvi Vino in cvetje Otočec

Skrb za urejenost kraja

Akcija “Moja dežela lepa in gostoljubna” je po zaslugi podpredsednice Slavke Rupena lepo zaživela Odnos do urejenosti okolja se je zelo izboljšal. Smo eni od pobudnikov pomladanske občinske  čistilne akcije, kije zažievla čeravno še ne seze v vse kotičke bčine.

Verjetno smo zaradi nase pobude občini dosegli, da sta se sanirali črni odlagališči, najprej pri Češnjicah, kasneje tudi pri pokopajišču. V zadnjih ietih nas vedno boij  moti neurejenost centra Mirne Peči. Upamo, da bodo tako občina kot krajani, vsak po svojih močeh poskrbeli za izboljšanje stanja.

Izleti

V letih 2001 in 2002 smo skupaj s Slovenskimi železnicami organizirali ogled Ptujskega karnevala s posebnim vlakom. V letu 2003″pa smo žal imeli premalo prijav in smo morali izlet odpovedati. Organizirali smo tudi ogled poletov v Planici.

Sprejem lzletnikov

Vsako leto se na društvo obrne kar nekaj organiziranih skupin, v glavnern pohodnikpov. Pohodnike običajno po pešpoteh vodijo člani pohodniške sekcije. Obiskovalce Zijala paobičajno sprejmem rsam. Obiskovalcem pvredstavimo Občino Mirna Pec in jim razdelimo tudi zloženke.

Predavanja

Prva leta po nastanku društva smo organizirali kar nekaj  predavanj vinogradništva, sadjarstva, vrtnarstva in kmečkega turizma. Po nastanku Društva vinogradnikov, je le to prevzelo organizacijo strokovnih predavanj s področja vinogradništva in kletarstva. Društvo podeželskih žena je prevzelo svoj tematski del..


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja