Goriška vas

Wikipedia: Goriška vas

Goriška vas leži tri kilometre južno od Mirne Peči na terasi 250 metrov nadmorske višine in na desnem bregu reke Temenice, ki pod vasjo ponikne. Čez vas pelje glavna cesta, ki se na sredi vasi razcepi na levo za Gornje Vrhovo, na desno pa za Golobinjek in Grč vrh. Vse hiše so postavljene ob cesti, za njimi pa so gospodarska poslopja.

Vesna Kastelic
Foto: Damjan Zupančič

Včasih je vas ležala nekoliko višje proti Podborštu, vendar je bila ob turških napadih v celoti požgana, zato so jo kasneje pozidali nekoliko nižje proti Temenici. Površino, kjer je vas stala nekoč, danes obdelujejo in jo imenujejo Gorišnica. Od tod ime Goriška vas Tudi cesta do Mirne Peči je včasih peljala drugod, čez Podboršt, danes pa čez Malensko vas. Sredi poletja leta 1942 je vas ponovno prizadel požar in uničil štiri domačije. Vaščani so se v preteklosti pretežno ukvarjali z živinorejo, v hlevih je bilo več konjev in volov, ki so jih uporabljali za pomoč pri kmečkih opravilih. Napajali so jih na Temenici, pasli pa, kot še danes, na pašnikih v okolici domačij. Denar so si služili z odprodajo pridelkov, pred vsem krompirja, pa tudi s kopanjem rude, ki so jo vozili v plaž na Dvor. Prvi televizor so v vasi imeli pri Čanžljevih in Somrakovih, vodovod pa je v vas prišel šele leta 1990. Ohranila so se domača imena za družine – Špančkovi, Šletovi, Tekavčevi, Kleščenovi, Pirčevi, Janezovi, Činčevi, Entonovi in Kujerjevi.

 Ravno tako še danes njive poimenujejo s starimi imeni, na primer lopar, nišče, škrjanka, dule, mrzlce in topolovc, katerega poimenovanje izhaja iz zgodovinskega dejstva, da je bila dolina med Temenico in Jablanom včasih poraščena s topoli, ki so njih nato posekali in začeli zemljo obdelovati, saj je zemlja tam zelo rodovitna zaradi vlage in bližine reke. V dolini Topolovc je na križišču za Goriško vas in Jablan Špančkov bugec. V času suše pa so se vaščani zbirali pod jablano pri Tekavčevemu bugcu in prosili za dež. Pri križu se je ustavil tudi sprevod ob smrti vaščana, kjer so se s kratkim govorom poslovili od umrlega in mu odpustili vse zamere. Trenutno je v vasi 19 gospodinjstev oziroma 77 prebivalcev, kar je manj kot leta 1880 (103), vendar več kot leta 1986 (66 in 15 gospodinjstev). Zaposleni se na delo večinoma vozijo v Novo mesto in  bližnjo okolico. V vasi so tri večje kmetije - Povšetova, Sajetova in Klemenčičeva, ki se pretežno ukvarjajo z živinorejo in oddajo mleka.

 

Večina Goričanov je vinogradnikov, svoje vinograde imajo na dober kilometer oddaljenem Golobinjeku. V okolici Goriške vasi je veliko gozdnate površine, ki je večinoma v lasti vaščanov. Vas se je v zgodovino zapisala zaradi vojaške vaje, ki jo je 27. novembra 1998 organizirala zveza Nato. Vaja se je odvijala v jesenskem času, ko so ljudje po dogovoru z Natom pospravili vse pridelke. Vojaki iz različnih držav so sinhronizirali napad z Golobinjeka in obrambo vasi. Vaja je bila pomemben dogodek za vas, saj so si jo ogledali visoki predstavniki zveze Nato in takratni predsednik republike Slovenije Milan Kučan. Vaščani Goriške vasi si že od nekdaj zvesto pomagajo pri večjih kmečkih opravilih in gradnjah hiš. V zadnjem času je na vasi raslo kar nekaj novih hiš, ki so jih naselile mlade družine, kar kaže tudi na postopno rast prebivalstva. Zato so vaščani uvedli novo tradicijo – vaško srečanje na zadnjo soboto v avgustu. Letos je bilo drugo srečanje po vrsti, tokrat so se zbrali pri Kastelčevih.