Z medgeneracijskimi delavnicami “trkamo na vrata dediščine”

Mirnopeški Slakov center z medgeneracijskimi delavnicami »trka na vrata dediščine«

Postavitev stalne spominske zbirke Lojzeta Slaka v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v obnovljenih prostorih nekdanje osnovne šole na naslovu Trg 8 v Mirni Peči je postala osnova za oživitev objekta in vzpostavitev »Mirnopeškega Slakovega centra« (krajše: »Slakov center«), kot povezovalna točka kulturno – turističnega razvoja občine. Različni izvajalci, začenši z Turističnim in Kulturnim društvom Mirna Peč, Društvom podeželskih žena Mirna Peč, nadalje glasbeno šolo Sandija Ravbarja, z medgeneracijskimi delavnicami na različne teme obujanja ljudskih običajev, ljudske glasbe, ljudskih obrti, rokodelstva in harmonikarskih delavnic, »trkajo« na vrata bogate kulturne dediščine širšega območja Dolenjske.

Za oživitev objekta so nove programske vsebine Slakovega centra izrednega pomena, saj preko medgeneracijskih delavnic ohranjanja ljudskih običajev in ljudskih obrti ozaveščajo prebivalstvo in jih usmerjajo k druženju, prenosu znanj ter hkratnemu razvoju kulturne in turistične ponudbe. Prebivalce na tak način vzpodbujajo, da so ponosni na svoj izvor, posebne šege in navade, spretnosti in znanje, zaradi katerih je vsaka regija edinstvena.

Primarni fokus centra bo na ohranjanju Slakove, Pavčkove in ostale kulturne dediščine območja, kulturna dediščina pa je in bo strokovno vključena v raznovrstne in kakovostne programe turistične ponudbe centra in partnerjev. Medgeneracijske delavnice bodo izvajane skozi celo leto, pogosteje pa v zgodnje pomladanskih do pozno jesenskih mesecih. Z delovanjem centra želimo izboljšati organiziranost in sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, izvajala se bo promocija centra ter razvijal kulturni in doživljajski turizem in žive kulturne dediščine ter vzpostavila podporno mrežo za trženje in razvoj produktov ponudnikov ter sodelujočih partnerjev in organizacij.

V obnovljenih prostorih muzeja/MP Slakovega centra se bodo izvajale različne medgeneracijske delavnice na temo ohranjanja nesnovne kulturne dediščine (glasbeno izročilo) v povezavi z Lojzetom Slakom/Slakovo dediščino:

glasbene delavnice igranja na diatonično harmoniko za širše dolenjsko območje, izvajale se bodo za vse starostne skupine z različnim predznanjem (izvajalec Sandi Ravbar s.p.);

sklopi delavnic na različne teme ohranjanja ljudskih običajev: godovanje, vasovanje, trgatev, ličkanje, tepežkanje, advent, ohcet, žetev… vključujoč ljudsko petje (različni izvajalci);

sklopi delavnic na različne teme ljudskih obrti (rokodelstva) in izdelovanja turističnega spominka, prenos izkušenj in izmenjava, razvoj idej stari – mladi (različni izvajalci).

Z izvedbo delavnic želimo krepiti medgeneracijsko sodelovanje in prebivalstvo ozaveščati o pomenu nesnovne kulturne dediščine območja. Datumi delavnic bodo objavljeni na spletni strani občine: www.mirnapec.si.

Prisrčno vabljeni  vsi mladi in mladi po srcu ter tudi otroci na poustvarjanje naše skupne kulturne dediščine!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja